Wonen in de Prehistorie in Oostenrijk
Hallein: Keltendorf Salina

Hallstatt: Salzwelten
In Oostenrijk zijn op een aantal plaatsen reconstructies van hutten, tenten en huizen te zien om duidelijk te maken hoe de Prehistorische mens  leefde in het het Mesolithicum (Midden-Steentijd), het Neolithicum (Nieuwe-Steentijd), de Bronstijd en de IJzertijd. Daarnaast zijn er een aantal lokaties van grotten waar de mens in het Paleolithicum zijn onderkomen had.
Op veel plaatsen zijn fundamenten van zogenaamde paalwoningen  gevonden aan de oevers van meren.

Op de volgende lokaties zijn reconstructies en grotten te bewonderen: