Wat zijn zwerfsteenfossielen
Zwerfsteenfossielen zijn fossielen die hun ontstaansgeschiedenis niet in Nederland hebben maar van elders zijn aangevoerd.

De fossielen zijn op de volgende manieren in Nederland terecht gekomen:

Afzetting van zand en grind uit zuidelijke streken door de Maas;

Afzetting van zand en grind aangevoerd uit oostelijke- / zuidoostelijke streken door de Rijn;

De Eridanos, een enorme rivier die zijn oorsprong had in het Baltische gebied en die grote hoeveelheden grind heeft afgezet in het noorden van Nederland;

De gletsjers uit het Saalien, de voorlaatste ijstijd, welke enorme hoeveelheden keileem hebben meegevoerd uit het noorden en die tevens zorgden voor het meevoeren van de reeds eerder afgezette zanden en grinden.

Na het smelten van de ijskap bleven de door het ijs meegevoerde en opgestuwde zanden, grinden en keileem achter in de vorm van stuwwallen. Deze stuwwallen en de afzettingen door de genoemde rivieren bevatten veel fossielen: de zogenaamde zwerfsteenfossielen.

Stuwwallen die zijn gevormd tijdens de maximale ijsuitbreiding in het Saale-glaciaal zijn te vinden op de lijn Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen.

In een eerder glaciaal, het Elsterien, reikte het landijs niet verder dan Noord-Nederland.
Stuwwallen uit het Elsterien zijn te vinden op Texel, bij Wieringen en het Gaasterland.
Van nog vroegere glacialen is in Nederland vrij weinig bewaard gebleven behalve in oude rivierafzettingen waar wel verspoelde zwerfstenen uit ScandinaviŽ zijn gevonden, de zogenaamde Hattem-Lagen.