Nederland

Deventer: Geologische Vereniging IJsselland
In Deventer is de Geologische Vereniging IJsselland gevestigd.
Het is een actieve vereniging met leden die woonachtig zijn in de Stedendriehoek: Apeldoorn-Deventer-Zutphen.
Het doel van de vereniging is het vergroten van de kennis van de leden op diverse geologische gebieden. De vereniging verzorgt elke maand, behalve in de zomermaanden, een bijeenkomst te Deventer in het Zalencentrum aan de J. van Vlotenlaan 85. Op deze avonden kunnen leden ervaringen uitwisselen en er worden lezingen gehouden. Tevens heeft de vereniging diverse werkgroepen, zoals mineralen, micromounting en zwerfstenen/fossielen. Deze werkgroepen houden hun eigen bijeenkomsten. In het verenigingsblad, dat 5x per jaar uitkomt, vindt u overzichten van beurzen, geologische onderwerpen en interessante informatie.
http://www.ijssellandgeologie.nl


Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie
De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) is dé vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de geologie van het Tertiair (Paleogeen en Neogeen) en het Kwartair. De vereniging is een ontmoetingsplaats voor amateur- en beroepsgeologen en -paleontologen, verzamelaars van schelpen, haaientanden en andere fossielen.
http://www.wtkg.org


Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)
Sinds 1947 begeleidt de NGV geïnteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.
Voor excursies zijn de leden vooral op de afdelingen aangewezen. De 9 afdelingen zijn er verder voor het regionaal contact met de leden middels determineeravonden, lezingen, dia- en videovoorstellingen. Ook wordt museumbezoek georganiseerd
http://www.geologischevereniging.nl


Amathysta
Vereniging van amateur Geologen, Mineralogen en Paleontologen
Amathysta is een vereniging  van liefhebbers / hobbyisten met gedeelde interesse in geologie. Meer specifiek: mineralen, gesteenten, fossielen, zand en edelstenen.
http://www.amathysta.nl/


Aktieve Praktijk Archeologie Nederland (APAN)
Deze werkgroep bestaat uit zeer ervaren amateurarcheologen die zich hebben toegelegd om de steentijd in Nederland in kaart te brengen. Door hun grote deskundigheid en grote hoeveelheid vondsten in Nederland zijn zij de wetenschappers vaak op dit terrein een stap voor. Soms tot grote ergernis.
Apanarcheo toont de werkelijke Steentijd van ons land. Die is vele malen ouder dan algemeen wordt onderwezen. Alle Steentijd cultuurfases vanaf de oudste tijden, vanaf 1.5 miljoen jaar geleden t/m het Neolithicum, zijn door amateurs terug gevonden. Het grondgebied waarop het huidige Nederland ligt was niet geïsoleerd. De delta met zijn vele rivieren trok onnoemelijk veel wild en gevogelte aan. Het was daarom een geliefd verblijf- en doortrekgebied van de Steentijdmens, zowel in koude als warme klimaten. Apanarcheo voert u naar werelden ver voor onze tijd. Niet alleen naar materiële, maar ook naar spirituele. Geïnspireerd door Aarde en Kosmos. Tijd en Ruimte.
http://www.apanarcheo.nl


Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ)
De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren is een vereniging waarin amateur- en beroepspaleontologen samenwerken. De vereniging richt zich op het verzamelen en bestuderen van zoogdierfossielen uit het Pleistoceen.
http://www.pleistocenemammals.com/new/


Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)
Bent u al gegrepen door de geologie? Of moet dat nog komen? In beide gevallen hebben wij u veel te bieden!
Wij, dat is de Stichting Geologische Aktiviteiten, kortweg GEA, die als doelstelling heeft de verbreiding van de belangstelling voor de geologie onder amateurs.
Wij, dat zijn vijf bestuursleden en ruim honderd stafleden, die, gesteund door vele beroepsgeologen als adviseur, aan amateur-geologen de mogelijkheid bieden de kennis over hun hobby te vergroten.
Wij, dat zijn ruim 2000 amateur-geologen die van deze gelegenheid gebruik maken.
Wij, dat zijn de redactie en auteurs van het tijdschrift Gea, dat boordevol geologische informatie staat.
Wij, dat zijn twaalf lokale kringen door het hele land, met maandelijkse bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten.
Wij, dat zijn de organisatoren van het Geologisch Evenement Amsterdam, van werkgroepen en cursussen in de verschillende onderdelen van de geologie en van excursies naar geologisch interessante gebieden.
http://www.gea-geologie.nl


Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland
Het doel van onze Kring is om kennis overdracht te activeren, ervaringen uit te wisselen en elkaar te motiveren in het uitoefenen van onze hobby. De Kring houdt zich bezig met vindplaatsen in het Zwarte Woud.
Bent u verzamelaar van mineralen uit het Zwarte woud en wilt U lid worden van onze Kring. Dan kunt u zich schriftelijk of per e-mail aanmelden bij onze ledenadministratie.
http://www.zwartewoudmineralen.nl


Geode Zwijndrecht
U ontvangt als lid 5x per jaar het verenigingsblad.
Elke maand (m.u.v. de vakantiemaanden) houdt Geode een verenigingsavond op de 3e woensdag van de maand, op deze avonden wordt U meestal een lezing met dia's over onze hobby geboden.
In december wordt op de 2e of 3e woensdag een kerstavond gehouden.
De bibliotheek is op de verenigingsavond (m.u.v. de decemberavond) open. Tegen een gering bedrag kunt U dan boeken en tijdschriften lenen.
Voor een gereduceerde prijs kunt U deelnemen aan diverse cursussen zoals: het slijpen van (edel)stenen, edelsmeden en het leren determineren van mineralen.
In de micromountgroep bestudeert men de kleine mineralen kristallen onder de microscoop.
De beurscommissie zorgt ervoor dat u 2 maal per jaar onze mineralen en fossielenbeurs kan bezoeken.
http://www.geodezwijndrecht.nl


Nederlandse Lapidaristen Club (NLC)
De club voor liefhebbers van mineralen, edelstenen en fossielen.
De Nederlandse Lapidaristen Club (NLC) stelt zich ten doel het verzamelen, het bewerken en de kennis van mineralen, gesteenten, fossielen, sier- en edelstenen te bevorderen. De vereniging kent geen commerciële doeleinden.
De NLC is een landelijke vereniging met werkgroepen in Den Haag, Haarlem en Midden Nederland (Utrecht, De Bilt). De werkgroepen hebben allemaal één of meerdere eigen ateliers tot hun beschikking.
http://www.mineralennlc.nl
Verenigingen
Nederland
Duitsland
België
USA
België

Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP)
De Belgische Vereniging voor Paleontologie, kortweg de "BVP", werd opgericht in 1977 door een aantal Antwerpse amateur Paleontologen. De vereniging kende meteen een snelle opgang en is inmiddels over het hele Nederlandstalige gebied ingeplant geraakt. We hebben voornamelijk leden in de Benelux maar ook ver buiten de grenzen.
De Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw heeft tot doel: "Belangstelling te wekken voor de paleontologie in het algemeen, door o.a. het inrichten van lezingen, excursies, studiedagen, tentoonstelling, het uitgeven van tijdschriften en boekwerken, enz."
http://www.paleontologie.be


Academie voor Mineralogie (Acam)
Elke zaterdag van 13.30u tot 17.30u (behalve op feestdagen) kan je als lid terecht in de Academie voor Mineralogie voor een praatje, of voor informatie en hulp bij het determineren van mineralen, fossielen of edelstenen. Microscopen en lichtbronnen zijn beschikbaar! Een uitgebreide bibliotheek staat ter beschikking. Verder kunnen leden in de slijpkelder terecht om grote of kleine stukken te zagen, te slijpen, te polijsten of te formatteren. Ook van het volgen van een cursus is mogelijk.
http://www.acam.be


Lithos-Harelbeke
Lithos Harelbeke, een vriendenkring van amateurs met gedreven interesse in de mineralogie en paleontologie, werd opgericht in 1981.
Lithos is ...
Een vriendenkring;
Een vereniging die open staat voor alle opinies;
Een groep van amateurs die geen winstbejag nastreven bij het uitoefenen van hun hobby;
Milieu bewust en treedt gedisciplineerd op en respecteert het eigendom van anderen;
Een vereniging die persoonlijke veiligheid en veiligheid van de deelnemers bij het zoeken vooraan plaatst;
Lithos biedt plaats aan allen met belangstelling voor de hobby en dit vanuit diverse invalshoeken :
Wetenschappelijke interesse;
Systematische verzameling;
Schoonheid van de natuur en de gesteenten;
Kunst, cultuur en milieu;
http://www.lithos-harelbeke.org


Nautilus-Gent
Nautilus-Gent vzw is een Gentse vereniging voor verzamelaars van mineralen en fossielen. Onze leden zijn mensen die in het algemeen geboeid zijn door de fascinerende wereld van de geologie of een deelaspect hiervan. Momenteel telt Nautilus-Gent vzw ongeveer 200 leden, verdeeld over België en Nederland. Aan de leden van de vereniging wordt een waaier van activiteiten en diensten aangeboden waaronder maandvergaderingen, lezingen, uitleningen van boeken en toestellen, lessenreeksen, uitstappen, micromountavonden, een jaarlijkse beurs, enz...
http://www.nautilusgent.be


L’Escargotite, Club de Minereaux et Fossiles de Namur
Qui sommes-nous?
"L'Escargotite" est: un club, namurois, dynamique, regroupant des amateurs, jeunes et moins jeunes (de 7 à 77 ans), de géologie, de minéralogie, de paléontologie, des sciences de la terre en général.
En résumé, le Club de minéraux et fossiles "L'Escargotite" est une association de loisirs scientifiques qui regroupe des personnes intéressées à l'étude de la géologie et à la promotion des sciences de la terre sous différentes formes.
http://www.escargotite.be
Duitsland

Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie (VFMG)
Die VFMG ist Europas größte und älteste Sammlervereinigung für Mineralogie und Geologie. Seit ihrer Gründung vor über 55 Jahren haben sich Tausende von Mitgliedern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, den Benelux-Ländern und zahlreichen anderen Ländern Europas und aus Übersee angeschlossen.
Mit über 70 regionalen Bezirksgruppen in ganz Deutschland ist die VFMG für ihre Mitglieder und Interessierte der ideale Partner in allen Fragen der Geowissenschaften. Hier treffen sich Experten und Sammler gleichermaßen, um sich bei Vorträgen, Exkursionen oder Workshops auszutauschen und ihr Wissen weiterzugeben. Die fachkundige Beratung ermöglicht auch Anfängern den Einstieg in diese umfangreichen Wissensgebiete.
http://www.vfmg.de
USA

De National Geographic Society
De National Geographic Society is in 1888 opgericht ‘ter vergroting en verspreiding van geografische kennis’ en is de grootste wetenschappelijke en educatieve non-profitorganisatie ter wereld. Sindsdien heeft de organisatie wetenschappelijk onderzoek gefinancierd en wereldwijd informatie verspreid onder haar ruim negen miljoen leden.
De National Geographic Society informeert en inspireert dagelijks miljoenen mensen door middel van haar tijdschriften, boeken, televisieprogramma’s, dvd’s, kaarten en atlassen, alsmede door het financieren van onderzoek, de National Geographic Bee, trainingsprogramma’s voor leraren en het verspreiden van innovatief lesmateriaal.
De Society wordt gefinancierd door ledencontributies en de verkoop van educatieve producten. De leden ontvangen het National Geographic Magazine, het officiële tijdschrift van de Society en kortingen op producten van de organisatie en profiteren van andere voordelen.
http://www.nationalgeographic.nl
 
 
 
 
 
Archaeological Institute of America
The Archaeological Institute of America (AIA) is North America's oldest and largest organization devoted to the world of archaeology. The Institute is a nonprofit group founded in 1879 and chartered by the United States Congress in 1906. Today, the AIA has nearly 250,000 Members belonging to more than 100 Local Societies in the United States, Canada, and overseas. The organization is unique because it counts among its Members professional archaeologists and Corresponding members, students, and many others from all walks of life. This diverse group is united by a shared passion for archaeology and its role in furthering human knowledge.
The AIA exists to promote archaeological inquiry and public understanding of the material record of the human past worldwide. The Institute is committed to preserving the world's archaeological resources and cultural heritage for the benefit of people in the present and in the future. Believing that greater understanding of the past enhances our shared sense of humanity and enriches our existence, the AIA seeks to educate people of all ages about the significance of archaeological discovery.
The Institute's Professional Members have conducted fieldwork in Africa, Asia, Europe, Australia, and North and South America. The AIA has further promoted archaeological studies by founding research centers and schools in seven countries and maintains close relations with these institutions, including the American School of Classical Studies at Athens, the School of Classical Studies at the American Academy in Rome, the American Schools of Oriental Research, and others.
AIA Members are dedicated to the greater understanding of archaeology, the protection and preservation of the world's archaeological resources and the information they contain, and the encouragement and support of archaeological research and publication. The AIA reflects these beliefs in the various products and services it offers.
http://www.archaeological.org/