Publicaties

In de loop der jaren zijn vele publicaties verschenen met betrekking tot Museum “Oer”. De meeste natuurlijk in plaatselijke bladen, maar ook in bijvoorbeeld “Fossilien”, het belangrijkste tijdschrift in Duitsland met artikelen over fossielen en aanverwante wetenschappen zoals paleontologie, paleozoölogie, paleogeografie enz. Verder verschenen 2 artikelen in het bekendste en meest complete antiek- en verzamelblad in Nederland met alle informatie over beurzen, markten, veilingen, tentoonstellingen enz. In iedere uitgave een bloemlezing over markante en bijzondere verzamelingen op uiteenlopend gebied.

Ga naar de knop  “Publicaties” om een beperkte selectie aan verschenen artikelen te tonen. Met name Artikel6 uit Fossilien en Artikel13 en -14 uit de Antiek- en Verzamelkrant geven een kwalitatief goed en beknopt beeld van enkele collecties.