Prehistorische grotten
Europa bezit een reusachtige hoeveelheid plaatsen waar de prehistorische mens heeft doorgebracht. Het gaat om leef plaatsen van hoofdzakelijk de Neanderthaler en de Cro-Magnon.

Met name Frankrijk is gezegend met ontelbare plaatsen waar de prehistorische mens gedurende vele duizenden jaren zijn sporen heeft achtergelaten. Duizenden vindplaatsen in de Périgord vertellen de geschiedenis van de mens over de periode 100.000 v. Chr. tot 10.000 v. Chr. Een ongelofelijke hoeveelheid fantastisch beschilderde grotten en in de rotsen achtergelaten reliëfs vertellen veel over hun leefwijze en wat hen zoal bezighield.
Nog steeds worden er grotten met kunstuitingen bij toeval gevonden en het aantal dat nog niet is ontdekt loopt vermoedelijk in de tientallen.

Ook Spanje kent een keur aan prehistorische grotten waarvan een aantal op spectaculaire wijze zijn voorzien van prachtige muurschilderingen en ook in dit land heeft de mens vele sporen achtergelaten van leef plaatsen. Ook in Spanje zijn vermoedelijk niet alle grotten gelokaliseerd.

De laatste jaren zijn in Spanje grotten gevonden met schilderingen die vermoedelijk toebehoren aan de Neanderthaler. Niet iedere wetenschapper is het hiermee eens. Normaliter is het de Cro-Magnon mens die deze kunstuitingen heeft aangebracht. Gezien de ouderdom van de schilderingen, geschat worden ze op tussen de 35.000 en 40.000 jaar, is het vermoeden niet ongegrond. Zij behoren hiermee tevens tot de oudste schilderingen van de wereld.

Niet alleen Spanje en Frankrijk kennen prehistorische grotten.
Ook in andere delen van Europa hebben mensen in grotten doorgebracht en ook hier zijn op enkele plaatsen kunstuitingen teruggevonden.
Prehistorische grotten België

Prehistorische grotten Frankrijk