De Prehistorie

Een ware reis door de geschiedenis van de prehistorische mens zou men de
collectie “Prehistorie” kunnen noemen in Museum “Oer”.

Van de vroege mens zijn praktisch alleen artefacten van diverse steensoorten bewaard gebleven, naast een beperkte hoeveelheid skeletdelen.

De meest primitieve artefacten die als zodanig nog herkenbaar zijn als werktuig, vertegenwoordigen de Oldowancultuur uit het Onder-Paleolithicum. Deze pebbing-tools, zoals de zogenaamde choppers, schrijft men toe aan de Australopithecus garhi en de Homo habilis.

Van de opeenvolgende culturen Acheuléen (Onder-Paleolithicum / Homo erectus), Moustérien (Midden-Paleolithicum / Neanderthalensis), Aurignacien (Boven-Paleolithicum / Cro-Magnon), Magdelénien (Boven-Paleolithicum / rotsschilderingen en -tekeningen / Cro-Magnon), Bandkeramiekcultuur (overgang Mesolithicum naar Neolithicum), Ertebølle (Neolithicum / Denemarken), Trechterbekercultuur (Neolithicum / Hunebedbouwers), Bronstijd en IJzertijd (Kelten) zijn belangrijke artefacten aanwezig.

Naast genoemde culturen en periodes zijn van enkele Paleo-Indiaanse culturen uit Noord-Amerika, de Aboriginals uit Australië, de Vincacultuur uit Servië artefacten vertegenwoordigd.

Apart genoemd dient te worden de bijzondere voorwerpen van de Bandkeramiekcultuur.

Klik op de foto hieronder voor een Lightbox show.