Precambrium
Neoarcheicum
Mesoarcheicum
Paleoarcheicum
Eoarcheicum
Hadeicum
 
 
 
 
Hadeicum
Precambrium
De indeling van het Precambrium volgens de International Stratigraphic Chart van 2010.

Verder informatie per Eonothem / Eon, Erathem / Era, Systeem / Periode.
       Eonothem / Eon                 Erathem / Era                                Systeem / Periode    
Bron: “Geologische tijdschalen”, Auteur: Remy Lopes de Leão Laguna.
Precambrium 542-4.560 m.j. Een Supereon dat aan het Cambrium voorafgaat. Als ondergrens kan men het begin van de aarde nemen, geschat op 4,5 miljard jaar geleden, of- iets praktischer - de oudste gesteenten van het aardoppervlak. De oudste datering tot dusver staat op 3.650 m.j., gemeten aan graniet-gneisgesteenten in het zuidwesten van Groenland en het oosten van Canada (bij meteorieten en maangesteenten zijn hogere ouderdommen vastgesteld).
Type lokaliteit: Wales.
In een groot deel van het Precambrium zijn geen fossielen te vinden. Daarom kan men alleen met superpositie, zeespiegelbewegingen, ijstijden, radiometrische dateringen en gesteente-evolutie dateren. Onder het laatste kunnen de opeenvolgende fasen van plooiing en metamorfose van een gesteente worden verstaan.
Er bestaan zeer veel verschillende indelingen van het Precambrium.

Het Precambrium kent de volgende indeling en benaming volgens het ICS.

Erathem / Era

Neoproterozo´cum 542-1.000 m.j.

Mesoproterozo´cum 1.000-1.600 m.j.

Paleoproterozo´cum 1.600-2.500 m.j.

Neoarche´cum 2.500-2.800 m.j.

Mesoarche´cum 2.800-3.200 m.j.

Paleoarche´cum 3.200-3.600 m.j.

Eoarche´cum 3.600-4.000 m.j.

Hade´cum 4.000->4.600 m.j.


Systeem / Periode

Het
Neoproterozo´cum wordt onderverdeeld in:

Ediacarium 542-635 m.j.

Cryogenium 635-850 m.j.

Tonium 850-1.000 m.j.

Het
Mesoproterozo´cum wordt onderverdeeld in:

Stenium 1.000-1.200 m.j.

Ectasium 1.200-1.400 m.j.

Calymmium 1.400-1.600 m.j.

Het
Paleoproterozo´cum wordt onderverdeeld in:

Statherium 1.600-1.800 m.j.

Orosirium 1.800-2.050 m.j.

Rhyacium 2.050-2.300 m.j.

Siderium 2.300-2.500 m.j.

Het Neo-, Meso-, Paleo- en het Eoarcheicum worden niet verder ingedeeld.
Dit geldt ook voor het Hade´cum.