Overige ertsen

   1. Mangaan

      - Rhodochrosiet
      - Psilomelaan
      - Pyrolusiet
      - Polianiet
      - Manganiet
      - Hausmanniet
      - Brauniet
      - Waad
      - Kryptomelaan

   2. Chroom

      - Chromiet

   3. Wolfraam

      - Wolframiet

   4. Molybdeen

      - Molybdeniet

   5. Lood/Molybdeen

      - Wulfeniet

   6. Lood

      - Cerussiet
      - Kroko´et
      - Pyromorfiet
      - Galeniet
      - Anglesiet
      - Boulangeriet
      - Bournoniet
      - Jamesoniet

   7. Nikkel

      - Nikkelien
      - Pentlandiet
      - Garnieriet

   8. Kobalt

      - Kobaltien
      - Smaltien
      - Erythrien

   9. Vanadium

      - Desclo´ziet
      - Vanadiniet

  10. Uraan

      - Torberniet
      - Autuniet
      - Carnotiet
      - Uraniet

  11. Titaan

      - Titaniet
      - Rutiel
      - Ilmeniet

  12. Nioob/Tantaal

      - Columbiet

  13. Koper

      - Gedegen koper
      - Chalkopyriet
      - Chalkosien
      - Borniet
      - Covellien
      - Cupriet

  14. Tin

      - Kassiteriet
      - Stannien

  15. Zink

      - Sfaleriet
      - Zinkiet
      - Smithsoniet

  16. Arseen

    
- Arsenopyriet
      - Gedegen arseen
      - Auripigment
      - L÷llingiet
      - Mimetesiet

  17. Bismut

      - Gedegen bismut
      - Bismutiniet

  18. Antimoon

      - Antimoniet
      - Antimoonoker
      - TetraŰdriet

  19. Kwik

      - Cinnaber

  20. Magnesium

      - Magnesiet

  21. Aluminium

      - Bauxiet

  22. Zwavel

      - Gedegen zwavel
      - Markasiet
      - Pyrrotien
      - Pyriet
      - Markasietknollen

  23. Beryllium

      - Gewone beryl