Oss Vorstengrafmonument en Paalgravenmonument
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Bij Oss zijn op 2 locaties grafheuvels te zien.
De ene is het Vorstengrafmonument met 6 grafheuvels en de andere is het Paalgravenmonument, ook wel bekend als Zevenbergen, met 10 grafheuvels. Deze laatste is alleen te voet of met de fiets te bereiken vanaf het Vorstengrafmonument. De grafheuvels van Oss stammen uit de Bronstijd en uit de IJzertijd.

Op de overzichtskaart is deze route met een rode lijn aangegeven, te volgen vanaf het Vorstengrafmonument. Beide locaties behoren tot hetzelfde grafveld, dat echter grotendeels is verdwenen.
Van het Vorstengraf en de andere 4 grafheuvels hieronder een foto.
Op het overzicht hieronder is te zien hoe enorm groot het Vorstengraf is geweest en welk deel is verdwenen onder de Zwaardweg. Het Vorstengraf bestaat eigenlijk uit 2 graven, waarvan de kleinste is opgeworpen in de Bronstijd. Daar overheen is een nieuwe grafheuvel opgeworpen in de IJzertijd en die een doorsnede heeft van ruim 53 meter. Daarmee is dit graf het grootste in Nederland. Een groot gedeelte is gereconstrueerd en laat zien hoe de grafheuvel is opgebouwd en wat er is gevonden. Uitgebreide informatie op de panelen bij het graf. Links en rechts zijn de overige 4 grafheuvels goed te zien.
Parkeren bij de blauwe P (GPS: 51.43.58.38 / 5.34.00.00, Zwaardweg).
Volg het pad zoals dat is aangegeven hierboven op de overzichtskaart om bij het Paalgravenmonument te komen. Het monument ziet er op de foto als een rommeltje uit, maar dat komt omdat men op de foto uit 2005 nog met de omliggende wegen en met het archeologisch onderzoek bezig was. Het Paalgravenmonument ligt er nu zeer fraai bij.
Hieronder enkele foto’s van het gerestaureerde Paalgravenmonument met diverse vormen van grafheuvels.
Het Paalgravenmonument bestaat uit een tiental grafheuvels en enkele palenrijen. Het prehistorisch grafveld uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd is ook bekend onder de naam Zevenbergen.

De nummers 9, 10, 11 en 12 zijn kleine grafheuvels uit de vroege IJzertijd.
De nummers 2, 4 en 8 dateren uit de Bronstijd.
De 2 grote grafheuvels, 3 en 7, met doorsneden van 30 en 36 meter behoren tot de grootste grafheuvels van Nederland. Zij zijn te vergelijken met het Vorstengraf.
Bij 13 is een lange rij zware palen gevonden. Deze rij heeft een lengte van 120 meter.
Bij 6 is een zogenaamd langbedgraf te zien, zo genoemd naar de lange ovale vorm. De heuvel wordt omringd door een krans van palen en een greppel.

Voor meer informatie over dit prachtig gerestaureerde monument klik hier.