Ordovicium
Boven
Midden
Onder
Hirnantien
Katien
Sandbien
Darriwilien
Dapingien
Floien
Tremadocien
De indeling van het Ordovicium volgens de International Stratigraphic Chart van 2010.

Verder informatie per Systeem / Periode, Serie / Tijdvak en Etage / Tijd.
     Systeem / Periode        Serie / Tijdvak               Etage / Tijd
Ordovicium
Ordovicium 438-505 m.j.
De op één na oudste Periode van het Paleozoïcum; genoemd naar de Ordovices, een Keltische stam die in de Romeinse tijd het noorden van Wales bewoonde.
Type lokaliteit: Wales.
De belangrijkste gidsfossielgroepen zijn graptolieten, conodon
ten, trilobieten en brachiopoden. Tijdens het Ordovicium ontwikkelden zich de eerste kaakloze vissen.

Het Ordovicium wordt onderverdeeld in 3 Tijdvakken: Laat-, Midden- en Vroeg-Ordovicium.

Laat-Ordovicium 443,7-460,9
Het Laat-Ordovicium wordt onderverdeeld in 3 Etages: Hirnantien, Katien en Sandbien.

Hirnantien 443,7-445,6
Het Hirnantien is genoemd naar het gehucht Cwm-Hirnant bij Bala in Noord-Wales.

Katien 445,6-455,8
Het Katien is genoemd naar Lake Katy, een drooggelegd meer drie kilometer ten noordoosten van Atoka (Oklahoma, USA).

Sandbien 455,8-460,9
Het Sandbien is genoemd naar de Zweedse plaats Södra Sandby, enkele kilometers ten oosten van Fågelsångsdalen.

Midden-Ordovicium 460,9-471,8
Het Midden-Ordovicium wordt onderverdeeld in 2 Etages: het Darriwilien en het Dapingien.

Darriwilien 460,9-468,1
Het Darriwilien is genoemd naar de Australische plaats Darriwil in Victoria.

Dapingien 468,1-471,8
Het Dapingien is genoemd naar een klein dorpje 22 kilometer ten noordoosten van Yíchang in de Chinese provincie Húbei.

Vroeg-Ordovicium 471,8-488,3
Het Vroeg-Ordovicium wordt onderverdeeld in 2 Etages: het Floien en het Tremadocien.

Floien 471,8-478,6
Het Floien is genoemd naar het Zuid-Zweedse Flo.

Tremadocien 478,6-488,3 m.j. De oudste Etage van het Ordovicium; genoemd naar het plaatsje Tremadoc in Wales.
Type lokaliteit: de omgeving van Tremadoc in Ynyscynhaiarn, Carnarvonshire, Wales.
Het Tremadoc behoorde oorspronkelijk tot het Cambrium, maar om de schade van enkele lang gebruikte foutieve correlaties zoveel mogelijk te beperken, rekent men het Tremadoc nu tot het Ordovicium. Niet iedere onderzoeker is het daar echter mee eens.