Orde van de Primaten
Door middel van reconstructie tekeningen is de ontstaansgeschiedenis van de mens in beeld gebracht. Deze is natuurlijk niet volledig en is ook nog steeds aan veranderingen onderhevig door nieuwe vondsten en inzichten. Het geeft wel een aardig beeld van de ontwikkeling in de richting van de hedendaagse moderne mens.

De primitieve voorouders van de primaten bestonden waarschijnlijk al in het Laat-Krijt (ca. 65 milj. jaar geleden). De oudst bekende primaat, Plesiadapis, kwam voor in het Laat-Paleoceen (ca. 55 milj. jaar geleden).

Tot de vroege primaten behoorde het geslacht Tarsius, met o.a. de soort Tarsius bancanus.

Binnen de Orde der Primaten heeft zich in de loop van miljoenen jaren de mens ontwikkeld.

Klik op onderstaande afbeelding voor een slideshow om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de primaat Tarsius naar de primaat hedendaagse  mens.