Oost-Vlaanderen
Aalst: Oud-Hospitaal
De prehistorie, onderverdeeld in paleolithicum, neolithicum, brons- en ijzertijd, is vertegenwoordigd door talloze gebruiksvoorwerpen: herthoornhakken, ruwe silexwerktuigen, fraai gepolijste silexbijlen, metalen voorwerpen, met o.a. een mooie Keltische, zo÷morf-versierde driepikkel. Uit de Romeinse tijd is veel aardewerk bewaard, met benevens gebruiksgoed versierde terra-sigilata.
http://www.aalst.be/default.asp?siteid=13&rubriekid=780


Gent: Archeologisch museum
Romeinse en Egyptische bronzen beelden, Romeinse zegels, metalen objecten uit de Bronstijd in Vlaanderen, enkele Nederlandse vondsten, een belangrijke collectie van Romeins aardewerk en glaswerk (veelal uit Duitsland afkomstig), enkele Etruskische potten.
http://www.archaeology.ugent.be/museum


Sint-Gilles-Waas: Het huis van de Evolutie
Enkele leden van Xenophora, een zustervereniging van de Belgische Vereniging voor Paleontologie, zorgen voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het Huis van de Evolutie. Dit museum stelt zich tot doel, de evolutie van het leven op aarde uit te leggen aan de hand van de kennis uit de studie van fossielen. Alle geologische tijdvakken worden doorlopen, van het Krijt (65 tot 135 miljoen jaar geleden), via het Jura (135 tot 203miljoen jaar geleden), het Trias (203 tot 250 miljoen jaar geleden), enz. om uiteindelijk aan te komen bij de alleroudste levensvormen in het Cambrium (meer dan 500 miljoen jaar geleden). Het museum heeft een veertigtal vitrines met beenderen van prehistorische dieren zoals dinosauriŰrs en mammoeten, schelpen, gefossiliseerde planten, etc.
http://www.huisvandeevolutie.net/


Velzeke: Provinciaal Archeologisch Museum
De permanente tentoonstelling toont het dagelijks leven van onze voorouders aan de hand van talrijke bodemvondsten uit de streek. Je verneemt er ook hoe en waarom Velzeke in de Gallo-Romeinse periode een bloeiende agglomeratie op het kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen was.
http://www.pam-ov.be/velzeke