Namen (Namur)
Furfooz: Park en Natuurreservaat van Furfooz (Dinant)
De Lesse heeft in de loop van miljoenen jaren grotten en verdwijngaten uitgegraven in de kalksteen. Het meest opvallende fenomeen is de onderaardse Lesse-arm die onder heel het kalkmassief doorgaat. Er heeft zich een onderaardse wereld gevormd: gangen, zalen en een onderaards meer. De talrijke grotten en spelonken zijn door de prehistorische mens (14000 jaar geleden) gebruikt en nu nog zijn ze bewoond…door enkele vleermuizen. Ze zijn een erfgoed van grote waarde aangezien men hier talrijke overblijfselen gevonden heeft die getuigen van deze bewoning. Van recentere tijden zijn een middeleeuwse versterking evenals een Romeins badhuis aangetroffen op deze plek. Van de versterking blijven slechts enkele ruïnes over. Het Romeins badhuis daarentegen is geheel gereconstrueerd in de jaren 50. Het is een belangrijke getuigenis uit het verleden.
http://www.parcdefurfooz.be/nl/


Han-sur-Lesse: Musée du Monde souterrain
Het museum van de onderaardse wereld toont, in een gereconstrueerde grotgalerij, een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek naar karstverschijnselen, in het bijzonder in Han-sur-Lesse. Je krijgt een eenvoudige en nauwkeurige uitleg over de vorming van de grotten aan de hand van maquettes, panelen en foto's. Je leert er dat een grot wordt uitgehold en opgevuld. Het uithollen is het resultaat van een combinatie van mechanische en chemische erosie. Het opvullen kan het gevolg zijn van ofwel kalkspaatafzetting (stalactieten, stalagmieten, vlietsteen), ofwel aanvoer van sedimenten door de ondergrondse rivier. Je leert hoe, bij boringen in deze afzettingen, de pollen die hier ooit in zijn terechtgekomen, er worden uitgehaald, om aan de hand hiervan de verschillende opeenvolgende klimaten tijdens de vorming van de grot te reconstrueren. Je leert over de sedimenten die werden afgezet en waarom die het begrip levenstijd van de grot illustreren. Het bezoek wordt dan voortgezet langs een prestigieuze archeologische tentoonstelling van voorwerpen die in de grotten, in het bijzonder in de onderaardse bedding van de Lesse, zijn ontdekt. Deze objecten bestrijken 5000 jaar van onze geschiedenis. Als afsluiter is er een galerij met oude gravures en affiches over de Grotten van Han.
Naar de website.


Han-sur-Lesse: de Grot van Han
In het dorpje Han-sur-Lesse, de toegangspoort tot de Ardennen, op nauwelijks een uur van Brussel, schuilt een van de beroemdste grotten van ons continent, de Grot van Han. Ze is uitzonderlijk vanwege de schoonheid van haar kalkafzettingen en haar immense zalen, die het werk zijn van de Lesse, de rivier die helemaal door de kalkrots stroomt. De afgelopen 250 jaar mocht de Grot van Han zich verheugen op 20 miljoen bezoekers. Zij verdient terecht de drie sterren die de groene Michelingids haar toekent.
http://www.grotte-de-han.be/


Namen (Namur): Musée de la Sociéte archéologique de Namur
Le Musée regroupe d’abondantes collections d’archéologie pré- et protohistorique, romaine et mérovingienne provenant exclusivement de sites de la province de Namur.
http://www.lasan.be/?q=node/4


Rochefort: Archeologisch park Malagne
Archéopark Rochefort spitst zich toe op de opgegraven overblijfselen, die werden verstevigd, gerestaureerd en gedeeltelijk opnieuw opgeworpen, van één van de grootste Romeinse boerderijen in het noorden van Gallië. Een goede reden om het terrein open te stellen voor het grote publiek.
De beherende vereniging van het domein geeft bezoekers de gelegenheid de sfeer op te snuiven van het leven van onze Gallo-romeinse voorvaderen.
http://www.malagne.be/nl/index_nl.asp


Treignes: Musée du Malgré-Tout
Le Cedarc développe depuis sa création le projet d’un musée permanent d’archéologie régionale pour l’étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine préhistorique et gallo-romain de la région. Depuis 1980, les fouilles menées par les archéologues du Cedarc ont permis de réunir d’importantes collections d’objets provenant de sites paléolithiques, néolithiques, de l’Age du Bronze, de l’Age du Fer et de la Période gallo-romaine. Ces collections ont été complétées par divers dépôts permanents effectués par les administrations communales des entités de Couvin, Doische et Viroinval, ainsi que par des dépôts permanents ou des dons effectués par des associations locales et des particuliers. Enfin, les objets régionaux prestigieux, conservés dans d’autres institutions (MRAH, IRScNB, …) ont été moulés pour figurer dans les salles permanentes.
http://www.museedumalgretout.be/