Museum "Oer"

Museum "Oer" bezit één van de grootste privéverzamelingen in Nederland.
In een periode van meer dan 50 jaar (!) hebben Jan en Jaap Böhmer deze zeer omvangrijke verzameling, die uit enkele aparte collecties bestaat, bijeen gebracht. Vele tentoongestelde voorwerpen doen niet onder voor topstukken uit de bekende musea.

Het is moeilijk in te schatten hoe groot de verzameling precies is. Omdat van de in totaal uit enkele tienduizenden voorwerpen bestaande grote collectie (nog) niet alle vondsten zijn gedocumenteerd. Echter verreweg het merendeel van de voorwerpen zijn in de loop der jaren goed en op professionele wijze beschreven.

Museum "Oer" bezit een aantal uiteenlopende collecties:

-   Er is een afdeling met grote tot zeer grote fossielen en mineralen. Ammonieten met een doorsnee van 80 cm tot versteende boomstammen van meer dan 200kg.

-   Een collectie zwerfsteenfossielen die zijn weerga niet kent. Vondsten uit het Rijnland en de Liemers en is een van de meest uitgebreide en fraaiste die er te zien is in Nederland.

-   Een afdeling waar de Romeinen aan bod komen. Deze geniet grote belangstelling vanwege de diversiteit aan voorwerpen, waaronder vele topstukken.

-   De artefacten van de prehistorische mens zijn ruim vertegenwoordigd. Zo'n beetje alle culturen, van de vroegste mens tot en met de Cro-Magnon, zijn aanwezig. Een periode van honderdduizenden jaren van ontwikkeling  van de door de mens vervaardigde werktuigen. Uit Noord-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Australië.

-   De collectie fossielen uit de Eifel (Duitsland) is verreweg de grootste die bekend is. Duizenden fossielen uit het Devoon zijn gecatalogiseerd. Een greep uit dit fossielrijke gebied is in Museum "Oer" te vinden.

-   Tot slot is er nog de thematische afdeling: vitrines met ammonieten, trilobieten, planten, zee-egels, sauriërs , insecten, sponzen, koralen enz.Het is mogelijk ons museum met een groep te bezoeken.
De groep wordt dan, indien u dat wenst, begeleid door onze gids Arnold Willems.
Deze geeft veel aanvullende informatie over de tentoongestelde voorwerpen en kan daarnaast uw vragen beantwoorden. Zie verder bij Informatie.

Klik op de foto hieronder voor een impressie van één van de groepsrondleidingen.