Mineralen in stollingsgesteenten


     1. Kwarts

        - Bergkristal
        - Dichte kwarts


     2. Veldspaat

        Groep Kaliveldspaat

              - Orthoklaas
              - Adulaar
              - Sanidien
              - Microklien
   
        Groep Kalknatronveldspaat (Plagioklaas)

              - Albiet (Periklien)
              - Oligoklaas
              - Andesien
              - Labradoriet
              - Bytowniet
              - Anorthiet

  
     3. Veldspaatvervangers

        - Leuciet
        - Sodaliet
        - Nefelien
        - Noseaan
        - Hauyn
 

     4. Glimmers

        - Fuchsiet
        - Biotiet
        - Zinnwaldiet
        - Lepidoliet
        - Glauconiet
       - Muscoviet
        - Sericiet
        - Flogopiet
        - Rubellaan
        - Margariet

     5. Augiet

        - Gewone augiet
        - Diallaag
        - Bronziet
        - Aegirien
        - Enstatiet
        - Hyperstheen


     6. Hoornblende

        - Gewone hoornblende
        - Arfvedsoniet


     7. Olivijn

       
     8. Accessorische bestanddelen

        - Apatiet
        - Vivianiet
        - Fluoriet
        - Kryoliet
        - Natroliet
        - Magnetiet
        - Pyriet
        - Hematiet
        - Ilmeniet
        - Rutiel
        - Titaniet
        - Zirkoon