Mineralen in afzettingsgesteenten

     1. Zoutmineralen

        - Steenzout
        - Anhydriet
        - Gips
        - Edelzouten
              * Kainiet
              * Carnalliet
              * Kieseriet
              * Polyhaliet
              * Sylvien
        - Albast
        - Mariaglas


     2. Calciummineralen

        - Calciet
        - Dubbelspaat
        - Aragoniet
        - Eisenblute


     3. Dolomiet


     4. Bariet


     5. Coelestien


     6. Strontianiet


     7. Witheriet


     8. Kleimineralen

        - Montmorilloniet
        - Kaoliniet