Megalithische monumenten
Megalithische monumenten in Nederland
Megalithische monumenten in België
Megalithische monumenten in Duitsland
Vaak wordt er gesproken over een wereldwijd verspreide gemeenschappelijke megalithische cultuur.

Het fenomeen van het bouwen van megalithische monumenten is echter niet aan één cultuur toe te schrijven. Daarvoor lopen de culturele verschillen tussen de diverse gemeenschappen te ver uiteen. Wel is het zo dat er een uitwisseling kan hebben plaatsgevonden van de idee om monumenten op te richten door middel van grote bouwstenen voor het begraven van mensen en voor ritueel gebruik. Ook dat bijvoorbeeld binnen Europa, waar in de meeste landen megalithische monumenten zijn opgericht, de beïnvloeding onderling groot kan zijn geweest. De meeste zijn ongeveer 5000 jaar oud en vertonen diverse overeenkomsten.

Maar of de stelling dat de hunebedden in Drenthe, de grote monolieten op Paaseiland, de piramides van Peru en Egypte gebouwd zijn op basis van een gemeenschappelijke megalithische cultuur valt te betwijfelen.

Op deze site beperken we het gebied van de megalithische monumenten tot België, het noorden van Duitsland (en dan nog tot een beperkt aantal aangezien hier sprake is van bijna duizend monumenten), het noorden van Nederland.
In Noord-Duitsland en Noord-Nederland is wel sprake van een gemeenschappelijke cultuur namelijk dat van het Trechterbekervolk.

Het is natuurlijk de bedoeling van onze informatie om de belangstelling voor ons prehistorisch erfgoed te wekken of te vergroten. Daartoe wordt verwezen naar sites en artikelen die de moeite waard zijn om te bekijken of te lezen. Deze geven een aanzienlijke hoeveelheid informatie over het “verschijnsel” megalithische monumenten.

Vermeldenswaard is verder de vondst van mogelijk het grootste megalithische bouwwerk ter wereld in Rusland.