Grafheuvels Mansenberge
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
 
Het Grabhgelfeld Mansenberge bij Klein Berßen heeft meer dan 150 grafheuvels en is daarmee n van de grootste grafvelden in Emsland. Een opeenstapeling van grafheuvels, zover het oog reikt. De grafheuvels stammen uit de Vroege Bronstijd (ca. 1600 - 1200 v. Chr.).
De heuvels heeft men met plaggen of zand opgeworpen en met stenen aan de rand omringt, zogenaamde steenkransen. Over de mensen uit en hun leefwijze in de Vroege Bronstijd is weinig bekend.

U kunt parkeren bij de blauwe P (GPS 52.47.51.78 / 7.27.48.04).
Van het grafheuvelveld zijn hieronder een aantal foto's te zien.