Luxemburg (Luxembourg)
Aarlen (Arlon): Musée Luxembourgeois
Museum met talrijke Gallo-Romeinse vondsten.
http://www.ial.be/indexnl.php


Libramont: Het Museum van de Kelten te Libramont

Het Museum van de Kelten met zijn voor België unieke verzameling, werd geopend te Libramont in juni 1998. De verzameling is het resultaat van meer dan 30 jaar opgravingen op Keltische sites in de Ardennen. Wat die ontdekkingen betreft, behoort deze streek tot de rijkste in ons land.
Rond 480/470 voor J.C. werd het centrum van het hoogplateau van de Ardennen dicht bewoond door Kelten. Hun beschaving is ons vooral bekend door voorwerpen die gevonden werden in grafheuvels. Deze tumuli vindt men overal in de Ardennen en tot heden werden ongeveer 150 sites gelokaliseerd met bijna 600 grafheuvels, waarvan er een honderdtal onderzocht werden. Het is dus niet zo onlogisch om tussen al die grafsites een museum te vinden dat aan de Kelten gewijd is en dat de archeologische voorwerpen bevat die in de streek werden opgegraven.
http://www.museedesceltes.be/nl/index.php


Montauban: Archeologisch museum
Het indrukwekkende gebied van Montauban, dat een belangrijke archeologische vindplaats van La Gaume vormt, is geclassificeerd als "Belangrijkste Erfgoed van Wallonië" en is een getuige van 3 opeenvolgende bezettingsperiodes. Deze schuilplaats, omringd door wallen uit de ijzertijd, met in het midden een vestingmuur uit de Karolingische tijd, bevat in het zuiden van de rotspunt de ruïnes van een donjon uit de Hoge Middeleeuwen, door de legende toegeschreven aan de vier Heemskinderen.
Naar de website.


Virton: Gaumemuseum
Oud klooster van de Récollets uit het einde van de 17de eeuw. Verzamelingen: Archeologie: Romeinse, Gallo-Romeinse, Merovingische en middeleeuwse tijd.
Naar de website.


Wéris: Megalietenmuseum Wéris (Durbuy)
Inlichtingen over leefomstandigheden van de makers van de dolmen zijn verkrijgbaar in het Megalietenmuseum. Een parcours brengt de wandelaars naar gebieden waar de legendes van de Pas-Bayard (de Bayardpas), de Pierre Haina (Hainasteen) en het Lit du Diable (Bed van de Duivel) tot stand zijn gekomen.
Deze plek uit de steentijd is vrij toegankelijk, liefst te voet. Dankzij diverse wandelroutes van verschillende lengtes kunt u de verschillende monumenten en de legendarische stenen bezichtigen. Het Megalieten Museum organiseert geleide bezoeken (40 € voor de hunebedden en de menhirs, 15,00€ voor de legendarische stenen) op reservering.
Naar de website.