Hunebed F1: Rijs
Bij het graven van greppels in het Rijsterbos in 1849 is dit hunebed bij toeval ontdekt.
Alle stenen zijn vrijwel direct uitgegraven en verkocht.
Van het hunebed, waarvan bij nader onderzoek in 1996 is vastgesteld dat het niet om een hunebed gaat maar om een steenkist, zijn alleen de door v. Giffen aangebrachte plombes van veldsteencement op de plaats van de gevonden standsporen te zien.
Parkeren bij de blauwe P (GPS 52.51.12.70 / 5.28.41.43) aan de Murnserdyk.
De plaats in het bos is niet gemakkelijk te vinden
De door van Giffen aangebrachte plombes.