Hunebed D52 Diever
Parkeren bij de blauwe P (GPS 52.51.31.97 / 6.19.53.09), Groningerweg.
Hunebed D52 Diever
Hunebed D52 was in 1918 een onherkenbare hoop stenen. Van Giffen, de befaamde Groningse archeoloog, heeft het 35 jaar later gerestaureerd. In 1929 vond hij een ander graf bij Diever, een zogenaamde steenkist en eveneens uit de Trechterbekercultuur.
In Diever ligt Van Giffen begraven.