Hunebed D41 Emmen-N
Parkeren bij de blauwe P (GPS 52.48.00.30 / 6.53.10.06), Odoornerweg. In de berm aan de oostkant van de weg.
Hunebed D41 Emmen-N
D41 is één van de best bewaard gebleven hunebedden. Het is pas ontdekt in 1809. Tot dat jaar zat het graf ingepakt in een heuvel van zand en veldkeien. De heuvel is daarna afgegraven, nadat er eerst een tekening van is gemaakt van de situatie waarin het hunebed werd gevonden.