Ringwalgrafheuvel Hoogeloon
Van de 2 heuvels hieronder een foto.
Parkeren bij de blauwe P (GPS 51.24.19.40 / 5.15.45.90, Groenstraat).
De Ringwalgrafheuvel De Zwartenberg stamt uit ca. 1500 v Chr. Naast een centraal graf waarin de resten van een verbrande dode werden gevonden, zijn in de heuvel nog 3 personen na de lijkverbranding begraven.

Ringwalgrafheuvels zijn op het vaste land zeldzaam, maar komen wel veel voor in Zuidwest Engeland.

In de greppel van de grafheuvel is naderhand een hoefijzer vormige paalkrans aangebracht met de open zijde naar het noordoosten (er is dus meer sprake van een “ringwalpaalkransgrafheuvel”). Direct naast de ringwalgrafheuvel ligt eveneens in de richting van het noordoosten een kleine heuvel met een paal in het midden en een krans van kleine paaltjes er omheen. Het is niet duidelijk of hier sprake is van een kleine paalkransgrafheuvel of mogelijk iets voor zonverering.

De Zwartenberg is, samen met een gelijksoortige heuvel in Alphen (NBr), de grootste ringwalgrafheuvel van Nederland uit de Vroege Bronstijd.