Homo habilis
Homo habilis is een uitgestorven mensensoort die 2,2 tot 1,5 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika leefde. De soort was kleiner dan de tegenwoordige mens en had een geschatte lengte tussen 1,20 m en 1,55 m. Er zijn zeer weinig fossiele resten van Homo habilis bekend. Over de plaatsing in de stamboom van deze soort bestaat onenigheid. Volgens sommige onderzoekers zijn de resten te primitief om in het geslacht Homo te passen en zou plaatsing bij de Australopithecus meer gerechtvaardigd zijn.

Er zijn stenen werktuigen bekend die aan Homo habilis worden toegeschreven. Deze eerste, vroegste werktuigen, de zogenaamde choppers en chopping tools, werden in 1959 in de Olduvaikloof in Tanzania gevonden. Daarmee zou deze soort de eerste mensensoort zijn geweest die werktuigen maakte.

Uit vondsten bij het Turkanameer, bleken Homo habilis en Homo erectus gedurende een periode naast elkaar geleefd te hebben. Een bovenkaak van Homo habilis werd gedateerd op 1,44 miljoen jaar terwijl een schedel van Homo erectus 1,55 miljoen jaar oud is. Voor deze vondsten werden gedaan, werd aangenomen dat Homo habilis tussen 1,7 en 2 miljoen jaar was uitgestorven en daarmee dus ouder was dan Homo erectus. Men ging er van uit dat de tweede mogelijk van de eerste afstamde maar door deze vondsten is dat iets minder waarschijnlijk. Beide soorten hebben in Oost-Afrika blijkbaar ongeveer een half miljoen jaar naast elkaar geleefd.