HERKOMST ZWERFSTENEN
 
Herkomst noordelijke zwerfstenen:
   
Noord-Baltische gebieden
Botnische Golf, Aland eilanden
Midden-Baltische gebieden
Åland eilanden, Oesel en Dagö
West-Baltische gebieden
Tot Schonen en Öland
Oost-Baltische gebieden
Tot Estland. Lijfland en Koerland
Zuid-Baltische gebieden
Oostzeebekken tot Schonen en Bornholm
Zuid- / West-Baltische gebieden
Schonen en westelijk Bornholm
   
Enige gesteenten uit deze gebieden:
   
Noord-Balticum
Onbekend
Midden-Balticum
Oostzeekalk, Cyclocrinuskalk, Palaeoporellenkalk,
Onder-Silurische sponzen
Oost-Balticum
Crinoidenkalk, Chonetenkalk of Beyrichiakalk,
Boven-Silurische koralen, Stromatoporenkalk
West-Balticum
Buizen-zandsteen (Scolithen), Monocration
(wormgangen)
Oost-Balticum (onzeker)
Onduidelijke begrenzing, Platyuruskalk
Zuid-Balticum
Mogelijk barnsteen
Zuid- / West-Balticum
Vuursteen, Saltholmkalk, Bryozoakalk,
Palaeoceenzandsteen, barnsteen
Naar P. van der Lijn (1923)
 
   
MOGELIJKE HERKOMSTGEBIEDEN VAN ZWERFSTEENFOSSIELEN
   
Streek of omgeving
Geologische periode
Wiehengebergte
Jura
Weserbergland
Krijt
Teuteburgerwald
Jura
Münsterland
Jura / Krijt
Eggegebergte
Trias
Baumberge
Boven-Krijt
Ruhrgebied
Carboon / Krijt / Oligoceen
Schiefergebergte
Devoon
Bergisches Land
Devoon
Rügen
Krijt
Mainzer-Bekken
Oligoceen / Mioceen
Omgeving Hannover
Krijt
Lahn-gebied
Devoon
Eifel
Devoon
Limburg
Carboon / Krijt
België
Cambrium / Devoon / Carboon
Noord-Frankrijk
Jura / Krijt
Omgeving Bonn
Bruinkoolafzettingen Mioceen
Omgeving Osnabrück
Carboon
Denemarken
Boven-Krijt (Danien)
Gotland
Ordovicium / Siluur
Öland
Ordovicium / Siluur
Zweden
Cambrium
Nahegebied
Perm (agaten)
Omgeving Haltern
Boven-Krijt (Senoon)
Plaatselijke afzettingen in het Rijnland uit het  >
Oligoceen, Plioceen, Mioceen, met veel fossielen vnl.
schelpen