Grafheuvels in Duitsland
Een grafheuvel  is een heuvel uit de prehistorie waarin doden een laatste rustplaats kregen. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten (asresten, in een grafkist of urn). Vaak is de grafheuvel daarna nog gebruikt voor het begraven van resten van later overleden mensen.
 
In Duitsland zijn duizenden grafheuvels bekend.  Deze zijn door geheel Duitsland te vinden.
Er waren er veel meer, maar een aantal is verdwenen door afgraving, vernieling, bebossing, erosie enz. Daarnaast worden ook weer nieuwe grafheuvels ontdekt.

Een voorbeeld van de omvang van een grafheuvelveld is die bij Pestrup. Hier liggen, naar de huidige stand van zaken, minstens 606 grafheuvels bij elkaar. Daar komt nog bij dat er nog 70 grafheuvels zijn gevonden die zijn vernietigd. 
Alle grafheuvels in Duitsland genieten bescherming volgens de monumentenwet.

Grafheuvels werden opgeworpen in het Neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd en werden op verschillende manieren aangelegd, afhankelijk van de periode.

Grafheuvels komen over de gehele wereld voor en zijn op vele manieren aangelegd.


Informatie over grafheuvels is ook in Duitsland vaak moeilijk te vinden. Zowel bij  de Fremdenverkehrsamt / Fremdenverkehrsbüro als bij andere informatieverstrekkers is het bestaan van grafheuvels in de omgeving soms volslagen onbekend en als er al informatie is, dan is dit soms gebrekkig.  Wat wel vaak goed is geregeld zijn de aanduidingen op borden wanneer men in de buurt is van een grafheuvel.

Op onze soms moeizame speurtochten hebben we de door ons gevonden grafheuvels in kaart gebracht en de juiste lokatie opgetekend. Verder de beste plek om te parkeren.

In sommige gevallen zijn de grafheuvels niet toegankelijk omdat zij op militair of particulair terrein liggen.
  
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.

Dit overzicht zal regelmatig worden uitgebreid.
Pestrup: Pestruper Grabhügelfeld (bij Wildeshausen)
Spöllberg: Grabhügelgruppe Spöllberg
Spahnharrenstätte Grabhügelfeld Männige Berge
Westeroden Gräberfeld "Plaggenschale"
Klein Berßen Grabhügelfeld Mansenberge
Kasendorf Gräberfeld im Pfarrholz
Litzendorf