Grafheuvels in BelgiŽ
Een grafheuvel  is een heuvel uit de prehistorie waarin doden een laatste rustplaats kregen. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten (asresten, in een grafkist of urn). Vaak is de grafheuvel daarna nog gebruikt voor het begraven van resten van later overleden mensen.
 
In BelgiŽ stammen veel grafheuvels uit de Gallo-Romeinse tijd. Deze zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in de provincies Luik, Limburg, Vlaams en Waals Brabant en liggen dikwijls op geringe afstand van Gallo-Romeinse resten zoals villa's. Ze zijn ook vaak groter en hoger.

Hoeveel prehistorische grafheuvels er zijn in BelgiŽ is niet helemaal duidelijk.
Evenals in Nederland en Duitsland waren er veel meer, maar ook hier is een aantal verdwenen door afgraving, vernieling, bebossing, erosie enz. Daarnaast worden ook weer nieuwe grafheuvels ontdekt.

De meeste grafheuvels in BelgiŽ staan op de lijst van archeologische monumenten en genieten bescherming volgens de wet.

De hier besproken grafheuvels zijn opgeworpen in het Neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd en werden op verschillende manieren aangelegd, afhankelijk van de periode.
Ook zijn een aantal zogenaamde tumuli uit de Gallo-Romeinse tijd in kaart gebracht.

Informatie over grafheuvels is vaak moeilijk te vinden of ontbreekt bijna volledig. Bij de gangbare informatieverstrekkers is het bestaan van grafheuvels in de omgeving soms onbekend.  Op de schaarse kaarten zijn de grafheuvels niet altijd juist aangegeven en ontbreekt de juiste ligging. Op onze soms moeizame speurtochten hebben we de door ons gevonden grafheuvels in kaart gebracht en de juiste lokatie opgetekend. Verder de beste plek om te parkeren.

In sommige gevallen zijn de grafheuvels niet toegankelijk omdat zij zich op militair of particulair terrein bevinden.
  
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Deze lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vondsten.
Hamont-Achel, Boskerkhofweg

Hamont-Achel, Grote Haart

Hamont-Achel, Haarterheide

Meeuwen-Gruitrode, De Rieten

Neerpelt, Grafveld ďDe RoosenĒ

Peer, Molhem

Ravels, Het Heike

Weelde