Groothertogdom Luxemburg
Echternach: Musée de Prehistoire
De tentoonstelling geeft de bezoeker een blik op de vervaardiging en het gebruik van prehistorische werktuigen.
De voorwerpen worden gepresenteerd in meer dan 30 vitrines, die verschillende perioden representeren. Voor het Paleolithicum zien we bijvoorbeeld choppers, chopping-tools, vuistbijlen (de oudste vuurstenen vuistbijl van Luxemburg) en prehistorische lampen. Het Mesolithicum wordt vertegenwoordigd met een aantal microlithen, zoals één van de oudste pijlspitsen van het "Ahrensburgtype" (± 11.000 jaar oud). Het Neolithicum wordt geïllustreerd aan de hand van bijlen, klingen, krabbers, schrabbers, stekers, harpoenen, slijpstenen, enz. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de vervaardigings- en gebruikstechnieken van de werktuigen, zoals de bevestiging van de stenen bijlen aan houten heften.
http://www.museedeprehistoire.lu/nl/index2.html


Haut-Martelange: Musée de L’Ardoise
Leisteengroeven, een rondleiding van de plaats zal u vertrouwd maken met het werken met steen, de ontginning ervan, de behandeling en de werkomstandigheden van de arbeiders.
http://www.ardoise.lu/wp/


Luxemburg: Musée national d’histoire naturelle
Das Nationalmuseum für Naturgeschichte besitzt die größten und wichtigsten zoologischen, botanischen, paläontologischen und mineralogischen Sammlungen des Landes.
http://www.mnhn.lu/de/infos/anfahrt/


Stolzembourg: kopermijnmuseum
Op 1,5 km van Stolzembourg bevinden zich de resten van een vijfhonderd jaar oude kopermijn.
In de loop der eeuwen hebben deze mijnen, rijk aan koper vele mensen aangetrokken, in een dorp dat toch ver verwijderd is van de grote industriële regio's.
Rond 1856, 1887, 1901 en 1938 was de productie opzienbarend. Het geologische pad herwaardeert de resten en geeft de site zijn terechte plaats terug in de geschiedenis, de geologische en de mineralogische context van zijn omgeving.
Een deel van deze ondergrondse gang is sinds enkele jaren opengesteld voor het publiek. Vijftig meter onder het aardoppervlak kunt u zich een goed beeld vormen van de moeilijke werkomstandigheden van de koperontginner.
http://www.stolzembourg.lu/index.php?id=11;lang=nl