Gesteenten

Gesteenten bestaan uit ÚÚn of meer mineralen. Ze vormen de dunne, koele korst die ons beschermt tegen de hete aardmantel.

Gesteenten vormen het vaste materiaal van de aardkorst. Mineralen zijn anorganische kristallijne vaste stoffen die bestaan uit een of meer elementen. Hoewel er duizenden mineralen voorkomen, bestaat het meeste gesteente maar uit een klein aantal. De meest voorkomende gesteentevormende mineralen zijn kwarts, olivijn, veldspaat, amf´bool, pyroxeen en mica. Meer dan 50 procent van het gesteente op aarde bestaat uit veldspaat. Wie de belangrijkste mineralen kan onderscheiden, kan bijna alle gesteenten determineren.

Elk gesteente heeft zijn eigen geschiedenis. Basalt komt het meest voor; het bedekt meer dan 70 procent van het aardoppervlak, met name de oceaanbodems. We onderscheiden gesteenten aan de hand van de mineralen die erin voorkomen, hun uiterlijk, de manier waarop ze zijn gevormd en de fase van de tektomagmatische kringloop waarin ze verkeren.

Er bestaan drie hoofdgroepen:
Stollingsgesteente ontstaat als magma afkoelt en kristalliseert.
Sedimentair gesteente bestaat uit aaneen gekitte deeltjes van stenen, mineralen en/of organisch materiaal.
Metamorf gesteente ontstaat als stollings- of sedimentair gesteente door warmte en/of druk van structuur verandert.

Sommige gesteenten ontstaan op andere manieren. Hoornsteen, fosforiet en sommige soorten kalksteen zijn neergeslagen uit water. Tufsteen bestaat uit vulkanisch stof dat in water terecht is gekomen, en sommige soorten kalksteen zijn ontstaan uit aaneen gekitte micro-organismen van koraalriffen.

Stollingsgesteenten

     1. Dieptegesteenten
     2. Ganggesteenten
     3. Satelliet-ganggesteenten
     4. Uitvloeiingsgesteenten (Paleozo´cum)
     5. Uitvloeiingsgesteenten (Kaenozo´cum)
     6. Vulkanische tuffen
     7. Vulkanisch glas


Sedimentaire- of afzettingsgesteenten

     1. Klastische sedimenten
     2. Chemische sedimenten
     3. Organogene sedimenten


Metamorfe gesteenten

     1. Gneis
     2. Leien
     3. Schist
     4. Fylliet
     5. Kwartsiet
     6. Marmer
     7. Massieve gesteenten zonder lineatie