De Gallo-Romeinen
De Gallo-Romeinse periode begint na de verovering door Julius Caesar van GalliŽ en Belgica  (tussen 58 en 51 v.Chr.). Het veroverde gebied komt ongeveer overeen met het huidige Zuid-Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, en delen van aangrenzend Zwitserland, Duitsland en Nederland ten westen van de Rijn.

Men gebruikt de benaming Gallo-Romeins, omdat bij de kolonisatie van GalliŽ door de Romeinen de plaatselijke Gallische (Keltische) bevolking volledig is opgegaan in de Romeinse cultuur. Doordat de oorspronkelijk Keltische bevolking getalsmatig veel groter bleef dan de nieuwe Romeinse elite kreeg de resulterende Romeins-Keltische mengcultuur echter enkele eigen trekken. Bijvoorbeeld werden naast Romeinse ook Gallische (Keltische) goden aanbeden en zijn veel plaatsnamen uit de Romeinse periode vaak afgeleid van Gallische benamingen.

Overigens was de wisseling van de Gallische naar de Romeinse tijd geen abrupte overgang. De vroegere Keltische elite versmolt door onderlinge huwelijken met die van de Romeinen en vormde zo geleidelijk een Gallo-Romeinse toplaag.

Ook de bouw van de tumuli is afgeleid van de gewoonte van de Kelten om belangrijke personen na hun dood bij te zetten in grote grafheuvels.

Een aantal onderwerpen over de Gallo-Romeinen komt hier aan de orde.

Als eerste onderwerp is gekozen voor de Gallo-Romeinse Tumuli.
Later zullen er uiteraard meer onderwerpen worden toegevoegd.