De Gallo-Romeinse Tumuli
Gallo-Romeinse Tumuli in BelgiŽ

Gallo-Romeinse Tumuli in Nederland

Gallo-Romeinse Tumuli in Duitsland
De Gallo-Romeinse Tumuli worden o.a. gekenmerkt door hun omvang.
Een omtrek van vele tientallen meters en een hoogte van meer dan 5 ŗ 6 meter is niet ongewoon. Een aantal zelfs meer dan 10 meter.

In de tumulus een grafkamer met de dode en een aantal grafgiften.
Bij Tienen in BelgiŽ werden zelfs 3 grote grafheuvels (De Drie Tommen) opgeworpen voor dezelfde persoon. Alleen in de middelste van de 3 was een grafkamer.

De voorlopers van de Gallo-Romeinse tumuli waren de zogenaamde Vorstengraven van de Kelten. Ook hier omvangrijke grafheuvels met daarin een grafkamer met de dode en vaak vele voorwerpen als grafgift. Deze grote grafheuvels werden opgeworpen voor zover we weten voor aanzienlijke personen zoals een stamhoofd.

In Antoing in BelgiŽ is een reconstructie van een tumulus, de Tumulus van Trou de Billemont, met de mogelijkheid het inwendige van de grafheuvel, na het maken van een afspraak, te bekijken.

De vele vondsten uit de tumuli zijn te bezichtigen in lokale musea of in de grote Gallo-Romeinse musea zoals die in Tongeren, Keulen, Lyon.

Op deze site beperken we ons tot de tumuli uit het zuiden van Nederland, BelgiŽ, en Duitsland ten westen van de Rijn welke gebieden behoorden bij het voormalige GalliŽ.