Ertsen met ijzer

   1. Hematiet

   - Hematieterts
   - IJzerglans
   - Roodijzersteen
   - Bloedsteen
   - Rode oker


   2. Sideriet

   - Siderieterts
   - Kleiijzersteen
   - Kolenijzersteen

   3. Magnetiet

   - Magnetieterts
   - Magnetietzand

   4. Limoniet

   - Limonieterts (Bruinijzererts)
   - Boonerts
   - IJzeroer
   - Moerasijzererts
   - Gele of Bruine oker