Enkele jaartallen
Enkele jaartallen voor Chr. m.b.t. de ontwikkeling van de mens

            100    Oudste Europese mummie in Jutland
            200    Germaanse Seedorf cultuur
            300    Germaanse Ripdorf cultuur
            400    Keltische tochten naar Ita≠liŽ
            500    Keltische stammen op de Britse eilanden
            600    Eerste Griekse munten
            650    Invloed La TŤne cultuur in het zuiden van Nederland
            700    Rome ge≠sticht
            750    Bij Wijchen zijn resten gevonden van een vierwielige pronkwagen
            800    Keltische Hallstatt cultuur (Oostenrijk)
         1.000    Oudst bekende kleding≠stuk Scandina≠viŽ
         1.300    In heel Europa ontstaat vrij plotseling de urnenvel≠dencultuur
         1.400    IJzer in gebruik in het Nabije Oosten
         1.500    Eerste zeewaar≠dige zeilboten bevaren de Stille Oce≠aan
         1.800    Begin Grafheu≠veltijd, barn≠steenhan≠del
         2.000    Oudst bekende ski's in Scandina≠viŽ, ge≠bruik van brons ver≠spre≠idt zich in
                       Europa
         2.800    Stonehen≠ge monu≠ment in Engeland, in Egypte bouwt men piramides
         3.000    Egypti≠sche sch≠epen be≠varen de Middel≠landse Zee, brons voor het eerst
                       in gebruik als ge≠reedschap
         3.500    In Sume≠riŽ wordt het wiel uitgevon≠den, oudste schrift
         3.800    De oudst bekende vuursteenmijn in Europa bij Rijckholt
         4.000    Oudst bekende slee Eur≠aziŽ
         4.600    Begin van de Trech≠terbeker- en Bandkeramiekcultuur
         4.800    Oudst bekende stenen monument in Engeland
         4.900    Ontwikkeling van de Swifterbandcultuur
         5.000    Boemerang in AustraliŽ
         5.500    Oudste menselijke skelet in Nederland (Trijntje)
         7.900    Oudst bekende houten kano, de Kano van Pesse
         8.000    Rendierjagers van Stelmoor, oudst bekende aardewerk (Japan)
       10.000    Pijl en boog uitgevonden
       10.000    De oudst bekende tekening van Nederland (gevonden bij
                       Sint   OdiliŽnberg)
       15.000    Speerwerper uitgevonden
       18.000    Rendierjagers van Meiendorf
       20.000    Naald uitgevonden in Frankrijk
       24.000    Oudst bekende menselijk fossiel in Noord-Amerika
       30.000    Eerste rotswandschilderingen in Spanje en Frankrijk, eerste
                       Venus-cultfiguren
       34.000    Oudst bekende (maan)kalender in Frankrijk, de mens bereikt AustraliŽ
       35.000    De Neanderthaler verdwijnt
       40.000    Holenbeer wordt cultus- en jachtsymbool, de Cro-Magnon mens ver-
                       schijnt in Europa, Aziatische jagers steken de Beringstraat over naar de
                       Nieuwe Wereld
       50.000    Holenschilderingen, cultfiguren
       80.000    De Neanderthalers maken jacht op mammoeten in Noord-Europa
     120.000    De Neanderthalermens, mammoetjagers van Salzgitter
     150.000    Olifantjagers van Lehringen
     250.000    Acheulťentijd in Frankrijk (bifaces)
     250.000    Resten van een kamp van jager-verzamelaars in de BelvťdŤregroeve
                       bij Maastricht
     400.000    Homo erectus gaat beschuttingen bouwen (oudst bekende in
                        Zuid-Frankrijk)
     500.000    De Heidelbergmens in Europa
     600.000    De mens organiseert olifantjachten in Europa (GŁnz-ijstijd)   
     700.000    Vroege Hominiden in Europa
     800.000    De mens leert vuur te gebruiken
  1.600.000    De eerste echte Homo erectus verschijnt in Afrika en verspreidt zich
                        over de wereld
  2.500.000    Oudst bekende gereedschap door de mens vervaardigd in Afrika
  6.000.000    Australopithecus naaste voorouder van de mensen in Afrika
10.000.000    Ramapithecus oudst bekende fossiel met menselijke trekken uit
                        Afrika-AziŽ
40.000.000    Eerste apen en mensapen ontwikkelen zich in Afrika en AziŽ