Grafheuvels Elst Elsterberg
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Bij Elst liggen op de Elsterberg een aantal grafheuvels.
Van de grafheuvels op de 3 locaties is hieronder een foto te zien.
Locatie van de grafheuvels 1 t / m 7.
Dat we van het bestaan van deze heuvels op de hoogte zijn is te danken aan de vermaarde
amateur-archeologe Lot Delfin (1914-2010). Tijdens de tochten die ze in de jaren ’60 en ‘70
van de vorige eeuw dagelijks met haar hond door het bos aflegde vielen haar talloze
merkwaardige rondingen in het terrein op. Ze was ervan overtuigd dat dit prehistorische
grafheuvels moesten zijn, een idee waarin ze bevestigd werd toen ze de toenmalige
provinciaal archeoloog, Pim van Tent, inschakelde. Met amateurarcheologen van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland groef hij in 1971 een paar kleine sleufjes in
de meeste van de door mevrouw Delfin ontdekte heuvels.
In alle gevallen bleek dat ze het bij het rechte eind had: vondsten en sporen bewezen dat dit
grafheuvels waren uit de prehistorie, daterend uit de bronstijd en ijzertijd. Sommige bleken
uit de bronstijd te dateren en waren maar liefst 4000 jaar oud. Als eerbetoon aan hun
ontdekker zijn de meeste heuvels naar haar vernoemd. Eén van de heuvels die het
Ancestral mounds-team later opgroef, droeg bijvoorbeeld de code “Delfin 190”. Dit verwijst
naar de 190e (!) vondstmelding van mevrouw Delfin in dit gebied.
Overzicht van een groot deel van de grafheuvels.
Parkeren bij de blauwe P (51.59.29.35 / 5.30.27.91, einde Driftweg) voor de grafheuvels 1 t / m 9.
Op deze foto de locatie van de grafheuvels  8 en 9.
Uit luchtopnames is ook een complex met zogenaamde Celtic Fields ontdekt. Hiervan zijn alleen vanuit de lucht de sporen terug te vinden. Op het complex zelf is er niets van te zien.
Een derde groep grafheuvels is hieronder aangegeven.
Vanaf de N225 de Bosweg inrijden. Dit is weliswaar een zogenaamde “Eigen Weg”, maar geeft wel de mogelijkheid om bij de grafheuvels te parkeren.
Parkeren bij de blauwe P (GPS 51.59.48.13 / 5.29.27.98, Bosweg) op een kleine parkeerplaats.