Downloads
Artikelen van Museum "Oer" gratis te downloaden.
"Zwerfsteenfossielen-Geologische zwerftochten door het Rijnland en de Liemers" van Jaap Böhmer
78 pagina's vol informatie.
Van Pikaia tot Mens
Een boekje van 28 pagina's ter begeleiding van de expositie met dezelfde naam van Arnold Willems.
Een beknopte weergave over de ontwikkeling van de rudimentaire ruggengraat van de Pikaia  uit de Burgess Shale tot de huidige gewervelden.
Het dal van de Vézère, erfgoed van onze voorvaderen
Een beknopt overzicht (14 pagina's) over de geschiedenis en culturen van de prehistorische mens in het dal van de Vézère. Met uitgebreide info over de grotten en abri's.