Devoon
Boven
Midden
Onder
Fammennien
Frasnien
Givetien
Eifelien
Emsien
Pragien
Lochkovien
Devoon
De indeling van het Devoon volgens de International Stratigraphic Chart van 2010.

Verder informatie per Systeem / Periode, Serie / Tijdvak en Etage / Tijd.
     Systeem / Periode                Serie / Tijdvak                 Etage / Tijd
Devoon 359,2-416,0 m.j.
De vierde Periode van de zes waaruit het
PaleozoÔcum bestaat; genoemd naar het graafschap Devon, in Zuidwest-Engeland.
Type gebied: Devonshire en Cornwall in Zuidwest-Engeland. De type lokaliteiten van de latere onderverdelingen van het Devoon bevinden zich in de Ardennen en de Eifel, terwijl ook de Harz een belangrijk studiegebied is.
Het Devoon is de oudste Periode die in Nederland in boringen is aangetroffen.

Famennien 359,2-374,5 m.j.
De jongste Tijd van de Devoon Perio
de; genoemd naar de streek Famenne in de Belgische Ardennen.
Type lokaliteit: de Famenne.
In AustraliŽ heeft men vlak bij de vermoedelijke basis van het Famennien een laagje met een uitzonderlijk hoog Iridium-gehalte gevonden.

Frasnien 374,5-385,3 m.j.
De oudste Tijd van het Tijdvak Boven-Devoon; genoemd naar het plaatsje Frasnes in de Belgische A
rdennen (Fagne), gelegen aan het Witte Water.
Type lokaliteit: de omgeving van Frasnes. Men onderscheidt drie Subetages: de Fromelennes, de Kalken en Schisten van Frasnes en de Schisten van Matagne.
Het Frasnien bevat algenkolonies (stromatoporiden), die bijna 100 m dik zijn.

Givetien 385,3-391,8 m.j.
De jongste tijd van het Tijdvak Midden-
Devoon; genoemd naar het plaatsje Givet in de Franse Ardennen.
Type lokaliteit: de omgeving van Givet. Het stratotype bevindt zich in de steile oever van de Maas onder het fort Charlemont. In het stratotype vormt het eerste optreden van Calceola sandalina in de groeve Trois Fontaines de ondergrens. Het Givetien heeft zich op veel plaatsen als een rifkalk ontwikkeld. De grotten van Han zijn ontstaan in Givetienkalk.

Eifelien 391,8-397,5 m.j.
De oudste Tijd van het Tijdvak Midden-Devoon; genoemd naar de Eifel in West-Duitsland.

Type lokaliteit: De Eifel.
Het Eifelien is min of meer equivalent aan de Belgische Tijd het Couvinien.

Emsien 397,5-407,0 m.j.
De jongste Tijd van het Tijdvak Onder-
Devoon; genoemd naar Bad Ems, een stadje aan de rivier de Lahn in Rheinland-Pfalz, bekend om zijn geneeskrachtige bronnen, die het al even bekende Emser zout leveren.
Type lokaliteit: Omgeving van Ems, Koblenz.

Pragien 407,0-411,2 m.j.
Het Pragien is genoemd naar de Tjechische hoofdstad Praag.
Type locatie: de steengroeve ValkŠ Chuchle in het zuidwesten van Praag.

Lochkovien 411,2-416,0 m.j.
Het Lochkovien is genoemd naar Lochkov, een stadsdeel in het zuidwesten van Praag in TsjechiŽ.
Type locatie: voor de basis van het Lochkovien en de overgang tussen het Siluur en Devoon, ligt in de groeve Klonk bij Suchomastyin, ten zuidwesten van Praag.