Classificatie van de zwerfsteenfossielen

Al wat leeft en heeft geleefd kan worden onderverdeeld in twee groepen: de Procaryota, ééncellige organismen zonder kernmembraam en de Eucaryota, één- en méércellige organismen met kernmembraam.

Voorts worden de Procaryota en de Eucaryota onderverdeeld in vijf zgn. Koninkrijken:

Rijk I     Monera (ééncellige organismen zonder kernmembraam) 

Rijk II    Protista (ééncellige organismen met kernmembraam)

Rijk III   Fungi (schimmels)

Rijk IV  Plantae (plantenrijk)

Rijk V   Animalia (dierenrijk)

De Procaryota omvatten Rijk I en de Eucaryota omvatten Rijk II, III, IV en V.

Vervolgens kunnen de Rijken worden onderverdeeld volgens een classificatiesysteem in Afdelingen, Stammen, Klassen, Ordes, Families, Geslachten en Soorten.

De collectie zwerfsteenfossielen van Museum "Oer" bestaat uit meer dan 3500 stukken. Een relevant deel hiervan wordt, in volgorde van stam en klasse, vertegenwoordigd in de hieronder vereenvoudigde classificatietabel. De indeling kan afwijken van andere classificaties. Zo komt het voor dat de Stromatoporen worden ingedeeld bij de Porifera!

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar het boekje "Zwerfsteenfossielen-Geologische zwerftochten door het Rijnland en de Liemers" van Jaap Böhmer (ga naar Downloads voor een gratis exemplaar).

Animalia (dierenrijk)

Stam                    Porifera (sponzen)

Stam                    Brachiopoda (armpotigen)

Stam                    Mollusca (weekdieren)

              Klasse                  Gastropoda (slakken, buikpotigen)
                              Orde      Gymnosomata (schelploze vleugelslakken)
                              Orde      Thecosomata (schelpdragende vleugelslakken)
                              Vroeger één groep: Theropoda (vleugelslakkken)
              Klasse                   Bivalvia (tweekleppigen, lamellibranchiata)
                              Subklasse             Lamellibranchia
              Klasse                  Scaphopoda (stoottanden)
              Klasse                  Cephalopoda (koppotigen)
                              Subklasse             Nautiloidea
                              Subklasse             Ammonoidea
                                                 Orde     Goniatitida
                                                               Suborde    Goniatitina
                                                 Orde     Ammonitida
                                                               Suborde    Ammonitina
                              Subklasse              Coleoidea
                                                Orde      Belemnoidea

Stam                    Cnidaria (neteldieren)

             Klasse                Anthozoa (bloemdieren)
                             Orde    Stromatoporoidea
             Klasse                Hydrozoa (hydroidpoliepen)
                             Subklasse               Conulata
             Klasse                Scyphozoa (kwallen)

Stam                    Echinodermata (stekelhuidigen)
             Onderstam                 Crinozoa
                              Klasse                      Crinoidea (zeelelies)
             Onderstam                 Echinozoa
                              Klasse                      Echinoidea (zee-egels)

Stam                    Hemichordata (ook wel Stomochordata genoemd)
             Klasse                    Pterobranchia
                              Orde       Graptoloidea

Stam                    Bryozoa (mosdiertjes)


Ichnofossielen (sporenfossielen)


Protista (eencellige oerwezens met kernmembraam)

Subrijk                   Protophyta ("de eerste planten")

Subrijk                   Protozoa ("de eerste dieren")

                Stam                  Rhizopoda (wortelpotigen)
                                 Onderklasse         Foraminifera (gaatjesdragers)
                                            Nummulieten


Monera (eencellige organismen zonder kernmembraam)

Stam                      Cyanophyta (blauw-groene alg)

Plantae (plantenrijk)

Stam                      Nematophyta (bruine algen / onzekere indeling)

Stam                      Chlorophyta
               Klasse                    Chlorophyceae (groene algen)


Overige fossielen