Cambrium
Furongien
Series 3
Series 2
Terreneuvien
Stage 10
Jiangshanien
Paibien
Guzhangien
Drumien
Stage 5
Stage 4
Stage 3
Stage 2
Fortunien
Cambrium
De indeling van het Cambrium volgens de International Stratigraphic Chart van 2010.

Verder informatie per Systeem / Periode, Serie / Tijdvak en Etage / Tijd.
   Systeem / Periode             Serie / Tijdvak                    Etage / Tijd  
De tijden bij de hieronder vermelde Series en Etages zijn slechts indicaties!

Cambrium
488,3-542,0 m.j.
De oudste Periode van de Paleozoïsche
Era; genoemd naar Cambria (een variant van Cumbria), een Oudkeltisch koninkrijk op de plaats van het huidige Wales en Noordwest-Engeland. Cumbria is de verlatiniseerde vorm van het Keltische cymru (= kameraad). Het Cymru, als taal, leeft nog slechts in Wales en men gebruikte reeds de aanduiding cambrian voor 'iets uit Wales' toen Sedgwick deze naam koos voor een groep gesteenten aldaar.
Type lokaliteit: Wales.

Meer algemeen werd het Cambrium gedefinieerd als de eerste Periode waarin dieren met harde skeletdelen voorkwamen. Een van de jongste voorstellen voor een grensstratotype betreft een ontsluiting in China op de grens van de regionale Sinean Periode met het Cambrium. Het is de Meishucun-ont
sluiting in de Yunnan-provincie.
Over de indeling van het Cambrium in Tijdvakken en Tijden heerst nog geen internationale overeenstemming. Talloze namen doen hierover de ronde.
In de omgeving van Nederland bevinden zich Cambrische gesteenten in de Belgische Ardennen.

Furongien 488,3-499,0 m.j.
Het Furongien is genoemd naar de plaats Furong in de Chinese provincie Húnán.

Etage10
488,3-492,0 m.j.

Jiangshanien 492,0-496,0 m.j.
Het Jiangshanien is genoemd naar de plaats Jiangshan in de Chinese provincie Zhèjiang.

Paibien 496,0-499,0 m.j.
Het Paibien is genoemd naar de plaats Paibi in de Chinese provincie Húnán.

Series3 499,0-510,0 m.j.

Guzhangian 499,0-503,0 m.j.
Het Guzhangien is genoemd naar het district Guzhang in de Chinese provincie Húnán.

Drumien 503,0-506,5 m.j.
Het Drumien is genoemd naar de Drum Mountains in de Amerikaanse stad Utah.

Etage5 506,5-510,0 m.j.

Series2 510,0-521,0 m.j.

Etage4 510,0-515,0 m.j.

Etage3 515,0-521,0 m.j.

Terreneuvien 521,0-542,0 m.j.
Het Terreneuvien is genoemd naar de Franse naam voor Newfoundland: Terre-Neuve.

Etage2 521,0-528,0 m.j.

Fortunien 528,0-542,0 m.j.
Het Fortunien is genoemd naar de plaats Fortune Head in Newfoundland.