Artefacten
De oudste artefacten zijn teruggevonden in Oost-Afrika, onder meer in de Omovallei (Ethiopië) en zijn ongeveer 3 miljoen jaar oud. Als basismateriaal gebruikte de mens alles wat voorhanden was, maar vooral kwarts. Het betreft hier vooral kleine afslagen, waarop soms sporen van een tweede bewerking zijn te zien.

In Olduvai (Kenia) verschijnen de eerste vuistbijlen. Deze worden op een ouderdom van een miljoen jaar geschat. Het is zeker dat de Homo erectus hiervan de makers zijn. De oudste vuistbijlen zijn zeer rudimentair. In feite gaat het slechts om een uitbreiding van de tweevlakkige chopping tool techniek: de volledige oppervlakte van een knol wordt nu bewerkt, tegenover slechts een gedeelte in het geval van een chopping tool.

De oudste werktuigen in Europa zijn ongeveer één miljoen jaar oud. Ze zijn vergelijkbaar met die welke op de oudste Oost-Afrikaanse vindplaatsen zijn aangetroffen.

Eindschrabber: smal klingenwerktuig met een holle gebruikskant aan één of twee zijden.

Biface: is een snijwerktuig of zware schaaf waar aan twee zijden de kanten zijn verwijderd.

Monoface: is een snijwerktuig of schaaf waar maar aan één zijde de kant is ver-wijderd.

Bladvormige werktuigen (Bladspitsen): artefacten met een elliptische vorm, dun in doorsnede en aan beide zijden gepunt. Doen denken aan de "Laurierbladeren" uit het Solutréen, maar maken deel uit van de Moustériencultuur van het type M.T.A. in Europa.

Burijn: is een werktuig met een haakse hoek (beitel) vervaardigd door het verwijderen van één enkele scherf. Komt veel voor in het Jong-Paleolithicum.

Chopper: groot eenzijdig bewerkt werktuig, waar slechts aan één zijde van de snijkant scherven zijn afgeslagen.

Chopping tool: tweezijdig bewerkt kernstuk. Artefact met een kronkelige dwarse hoek, verkregen door afwisselend afslaan van schilfers.

Naast de genoemde artefacten zijn er nog andere bekende werktuigen zoals de vuistbijlen, handspitsen, messen, pijlpunten, steelspitsen, stekers, klingen, schaven, enz.

De Neanderthalers kenden ongeveer 70 soorten werktuigen, de Cro-Magnon meer dan 100.