Alphen a/d Rijn: Archeon
Het Archeon is een themapark met 3 onderwerpen: de Prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. In het park vinden activiteiten plaats die bij de desbetreffende tijdvakken behoren.

Er is een kamp te zien van Jager-Verzamelaars uit het Mesolithicum, huizen uit het Neolithicum (Bandkeramiek en Trechterbeker), de Bronstijd en de IJzertijd.
Hier enkele foto's van het Prehistorisch gedeelte.
Klik hier om naar de site van het Archeon te gaan voor meer informatie.