Archaeocyatha ("oerbekers")
Archaeocyatha waren zeeorganismen die de warme ondiepe zee bedding bevolkten tijdens het Cambrium. De Archaeocyatha kwamen over de gehele wereld voor dankzij de mogelijkheid van de larven om vrij te kunnen zwemmen.

Hun groeiwijze was vaak als een tapijtachtige bedekking van de zee bedding, maar in combinatie met blauwgroene algen bouwden ze ook de allereerste riffen.

Sommige wetenschappers veronderstellen dat deze dieren tot de sponzen behoren.

Voor meer informatie over deze bijzondere maar uitgestorven stam uit het dierenrijk: Archaeocyatha.


Stam     Archaeocyatha (“ oerbekers” ) (Cambrium)

         Klasse     Monocyathea

         Klasse     Archaeocyatha

         Klasse     Anthocyathea
Reconstructie van drie Archaeocyatha soorten
De basale bouwwijze van een Archaeocyatha: een beker binnen een beker.