Annelida (ringwormen)
Stam     Annelida (ringwormen) (Precambrium-recent)

         Klasse     Polychaeta (borstelwormen)  (Precambrium-recent)

                    Geslacht+Soort     Serpula proteus (Siluur-recent)
                    Geslacht+Soort     Spirorbis pusillus (Ordovicium-recent)
                    Geslacht+Soort     Cloudina carinala(?) (Cambrium)
                    Geslacht+Soort     Canadia spinoza (Cambrium)
                    Geslacht+Soort     Burgessochaeta setigera (Cambrium)
                    Geslacht+Soort     Myoscolex     (Precambrium)
                    Geslacht+Soort     Phragmochaeta (Precambrium)
                    Geslacht+Soort     Wiwaxia corrugata (Cambrium)

         Klasse     Clitellata (gelede wormen)

         Onderklasse     Oligochaeta (o.a. regenwormen) (Ordovicium?-recent)

         Onderklasse     Hirudinea (bloedzuigers)

         Onderklasse     Acanthobdellida

         Onderklasse     Branchiobdellida

Over deze groep is, wat fossielen betreft, nog niet zo veel bekend. De Canadia zijn bekend van de Burgess Shale in Canada en zonder enige twijfel behoren zij tot de Annelida. Ook over de classificatie lopen de meningen ver uiteen.

Meer informatie: Annelida.